پنجره

انعکاس گرمای خورشید توسط پنجره هوشمند

انعکاس گرمای خورشید توسط پنجره هوشمند محققان دانشگاه ام.آی.تی آمریکا نوعی پوشش ساختند که قادر است تا 70 درصد از گرمای خورشــید را از...

ادامه مطلب