پنجره هوشمند

پنجره های هوشمند با امکان کنترل گرما

پنجره های هوشمند با امکان کنترل گرما دانشمندان حوزه فناوری نانو با افزودن نانو ذرات دی اکسید وانادیم پنجره های هوشمند ساخته اند که د...

ادامه مطلب