گالوانیزه

گالوانیزه یکارچه چیست و چه کاربردی دارد ؟

گالوانیزه یکارچه چیست و چه کاربردی دارد ؟ در حال حاضر تقریبا در تمامی پنجره ‏های تولیدی در کشور از گالوانیزه دو تکه در ضلع دستگیره ا...

ادامه مطلب