جدول تعرفه‌ها

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

جدول تعرفه‌ها می تواند برای نشان دادن برنامه‌های قیمت گذاری استفاده شود. شما می توانید تعداد ستون ها را تغییر دهید، برخی طرح ها را برجسته کرده و انیمیشن‌ها را به جدول‌ها اضافه کنید.

[nz_pricing_table columns=”4″][nz_column title=”پلن متخصص” price=”79,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#323434″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column high=”true” title=”پلن حرفه‌ایی” price=”59,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://www.mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#ffb700″ hlabel=””]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column title=”پلن مبتدی” price=”39,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#323434″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column title=”پلن استارتر” price=”29,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#323434″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][/nz_pricing_table]
[nz_pricing_table animate=”scale”][nz_column title=”پلن متخصص” price=”79,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#588f27″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column high=”true” title=”پلن حرفه‌ایی” price=”59,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#eb7f00″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column title=”پلن مبتدی” price=”39,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#1695a3″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][/nz_pricing_table]
[nz_pricing_table columns=”4″][nz_column title=”پلن متخصص” price=”79,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://www.mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#c14f3d”]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column title=”پلن حرفه‌ایی” price=”59,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://www.mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#d05541″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column title=”پلن مبتدی” price=”39,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://www.mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#e05d47″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][nz_column title=”پلن استارتر” price=”29,000″ currency=”” tariff=”تومان / ماهانه” link=”http://www.mihangig.net/” button_text=”جزئیات بیشتر” color=”#ffb700″]پردازنده: 2 هسته
حافظه رم: 2 گیگابایت
فضای دیسک: 100 گیگابایت
ترافیک مجاز: نامحدود
پنل بوت: دارد[/nz_column][/nz_pricing_table]

جدول‌های معمولی

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

جدول‌های معمولی برای نشان دادن برخی اطلاعات استفاده می شوند. میتوانید رنگ، تعداد ردیفها و ستونها را تغییر دهید، ستونها یا ردیفها را با هم ادغام کنید و خیلی موارد بیشتر…

قیمت‌ها طراحی ویرایش
آیتم #1.1 آیتم #1.2 آیتم #1.3
آیتم #2.1 آیتم #2.2 آیتم #2.3
آیتم #3.1 آیتم #3.2 آیتم #3.3
آیتم #4.1 آیتم #4.2 آیتم #4.3
طراحی کدنویسی نتایج
آیتم #1.1 آیتم #1.2 آیتم #1.3
آیتم #2.1 آیتم #2.2 آیتم #2.3
آیتم #3.1 آیتم #3.2 آیتم #3.3
آیتم #4.1 آیتم #4.2 آیتم #4.3