نوارهای پیشرفت

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

نمایش پیشرفت متحرک با ابزار نوار پیشرفت. شما می توانید رنگ و رنگ پس‌زمینه برای هر نوار را تغییر دهید. شما می توانید اندازه این نوار را به اندازه هر ستون قرار دهید.

[nz_progress][nz_line percentage=”80″ bar_color=”#ffb700″ title=”نقاشی” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”90″ bar_color=”#ffb700″ title=”تعمیرات” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”95″ bar_color=”#ffb700″ title=”باغبانی” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”85″ bar_color=”#ffb700″ title=”طراحی” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][/nz_progress]
[nz_progress][nz_line percentage=”80″ bar_color=”#009ee3″ title=”نقاشی” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”60″ bar_color=”#009ee3″ title=”تعمیرات” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line percentage=”95″ bar_color=”#009ee3″ title=”باغبانی” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][nz_line bar_color=”#009ee3″ title=”طراحی” track_color=”#f5f5f5″ color=”#ffffff”][/nz_progress]
[nz_counter columns=”4″][nz_count value=”7860″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”مشتریان” icon=”icon-users2″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][nz_count value=”9720″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”پروژه‌ها” icon=”icon-coin” icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][nz_count value=”5740″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”تعمیرات” icon=”icon-wand” icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][nz_count value=”3890″ border_color=”#525252″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff” title=”کارمندان” icon=”icon-music2″ icon_color=”#ffffff” title_color=”#ffffff” count_color=”#ffffff”][/nz_counter]

پیشرفت دایره‌ایی

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

نمایش پیشرفت متحرک با ابزار نوار پیشرفت. شما می توانید رنگ و رنگ پس‌زمینه برای هر نوار را تغییر دهید. شما می توانید اندازه این نوار را به اندازه هر ستون قرار دهید.

[nz_circle_progress align=”center”][nz_circle percentage=”80″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

ویژوال کامپوزر

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/nz_circle][nz_circle percentage=”65″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

پشتیبانی عالی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/nz_circle][nz_circle percentage=”90″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

خدمات تعمیرات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/nz_circle][nz_circle percentage=”65″ bar_color=”#ffb700″ track_color=”#ebebeb” color=”#ffb700″ icon=””]

پیش‌نمایش های نامحدود

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[/nz_circle][/nz_circle_progress]

میزان پیشرفت آیکون

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

نمایش پیشرفت متحرک با ابزار نوار پیشرفت. شما می توانید رنگ و رنگ پس‌زمینه برای هر نوار را تغییر دهید. شما می توانید اندازه این نوار را به اندازه هر ستون قرار دهید.

[nz_icon_progress icon=”icon-music2″ inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#ffb700″ number=”7″ active=”5″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-banknote” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#ffb700″ number=”7″ active=”3″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-lab2″ inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#ffb700″ number=”7″ active=”4″ align=”center”]
[nz_icon_progress icon=”icon-t-shirt” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#009ee3″ number=”7″ active=”4″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-data” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#009ee3″ number=”7″ active=”6″ align=”center”][nz_icon_progress icon=”icon-clip” inactive_color=”#c0c0c0″ active_color=”#009ee3″ number=”7″ active=”3″ align=”center”]

زمان باقی مانده

[nz_gap height=”15″]

ایجاد آینده‌ایی روشن باهم در...

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”][nz_timer enddate=”June 7, 2030 15:03:25″ text_color=”#ffb700″ value_color=”#ffffff”]

جدول‌های متحرک

[nz_sep color=”#ffb700″ top=”15″ bottom=”35″ width=”100″ height=”2″ align=”center”]

نمایش اطلاعات در نمودارهای گرافیکی متحرک. شما می توانید رنگ و رنگ پس زمینه برای هر نمودار را تغییر دهید. شما می توانید عرض نمودار را به اندازه هر ستون قرار دهید.