نمایش یک نتیجه

توری پلیسه یک طرفه

1,000.000تومان
توری در داخل ریل آزاد است و به طور عرضی باز و بسته می شود ، در طراحی توری های پلیسه مجتمع کسری در دو قسمت از پرز های مویی استفاده می شود. این موضوع باعث عدم عبور حشرات از بالا و پایین تور و همچنین عدم تجمع گرد و خاک و آلودگی ها در این نواحی می گردد.