شرکت پروفیل در و پنجره upvc butia

مجتمع بوتیا صنعت butia به عنوان اولین تولید کننده پروفیل UPVC در ایران، در جهت ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان، تحقق سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت کشور، جلوگیری از اتلاف سرمایه های ملی و کاهش هزینه خانوار در شهریور ماه ۱۳۸۱ تأسیس شد. کارخانجات این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۱ هکتار و زیربنایی در حدود ۲۵،۰۰۰ مترمربع در شهرک صنعتی شماره ۲ کرمان احداث گردید و درخرداد ماه ۱۳۸۴ به بهره برداری آزمایشی رسید و تولید تجاری از سال ۱۳۸۵ آغاز شد.

این مجتمع در فاز اول طرح شامل استقرار خطوط و ماشین آلات پیشرفته دارای ظرفیت تولید سالانه ۹،۰۰۰ تن انواع پروفیل UPVC جهت استفاده در ساخت در و پنجره های لولایی و کشویی ۱۵۰،۰۰۰ مترمربع شیشه های دوجداره و ۱۰۰،۰۰۰ مترمربع در و پنجره های UPVC می باشد. در جهت تحقق بخشیدن به اهداف عالیۀ بنیانگذار مجتمع بوتیا صنعت، اجرای فازهای دوم و سوم تا دستیابی به میزان ۱۰۰،۰۰۰ تن پروفیل در سال در جریان می باشد.

BOTIA factory
b2
b1

پروفیل فریم پنجره دوجداره یو پی وی سی : پرفیل یو پی وی سی بوتیا

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بوتیا ۶۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc ۴۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره یو پی وی سی بوتیا ۶۰ میلیمترو این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی بوتیا محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

پروفیل لنگه پنجره یو پی وی سی: پروفیل یوپی وی سی بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بوتیا در این نوع ۵۷ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل upvc نیز ۵۷ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره بوتیا ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

b4
b3

پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc بوتیا ۷۶ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی نیز ۷۶ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو بوتیا ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله می باشد.و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر می باشد در این نوع پروفیل upvc بوتیا محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره دوجداره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc بوتیا ۸۰ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۴۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت بوتیا ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

b6
b5

پروفیل زهوار سه جداره پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc butia

پروفیل زهوار تک جداره پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

b8
b7

پروفیل لوله پنجره upvc: پروفیل upvc butia

در این نوع پروفیل upvc پروفیل بوتیا ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد. پروفیل لوله پروفیل یو پی وی سی بوتیا دارای عرض ۶۰ میلیمتر می باشد.

پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc butia

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc بوتبا در این نوع ۱۵۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل یو پی وی سی نیز ۱۵۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل بوتیا دارای عرض ۲۰ میلیمتر می باشد.

b10
b9

پروفیل اتصال دهنده یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

پروفیل اتصال دهنده upvc بوتیا دارای عرض ۵۹ میلیمتری می باشد.

آداپتور پروفیل. upvcپروفیل یو پی وی سی بوتیا

عرض پروفیل آداپتور پروفیل لوله بوتیا ۶۰ میلیمتر می باشد.

b12
b11

پروفیل لنگه پنجره کشوئی پنجره دوجداره upvc : پروفیل یو پی وی سی بوتیا

در این نوع پروفیل upvc بوتیا ارتفاع دیواره خارجی ۷۷ میلیمتر و ارتفاع داخلی یو پی وی سی آن ۵۷ میلیمتر می باشد. این پروفیل لنگه پنجره کشوئی بوتیا ۲ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر و دارای عرض ۴۰ میلیمتر می باشد. در ای پروفیل upvc بوتیا محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل زهوار دوجداره پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی بوتیا

b14
b13

(تاکوز) کانکتور بازشو کشویی پنجره upvc : پروفیل یو پی وی سی بوتی

عرض این نوع پروفیل upvc بوتیا ۳۹ میلیمتر می باشد.

کاور فریم کشویی پنجره یو پی وی سی : پروفیل upvc بوتیا

این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع خارجی ۲۶.۵ میلیمتر می باشد. عرض کاور فریم کشویی پروفیل upvc بوتیا ۳۲.۸ میلیمتر می باشد.

b16
b15

پروفیل فریم کشویی ثابت پنجره upvc: پروفیل یو پی وی سی butia

این پروفیل یو پی وی سی دارای ارتفاع خارجی ۵۷ میلیمتر و دارای ارتفاع داخلی ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم کشویی ثابت یو پی وی سی بوتیا ۷۴.۵ میلیمتر و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر و ۳ کاناله می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc butia به عرض ۲۲ میلیمتر و ارتفاع ۲۰ میلیمتر می باشد.

پروفیل فریم کشویی پنجره یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

این نوع پروفیل upvc دارای ارتفاع داخلی ۶۰ میلیمتری و ارتفاع خارجی یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد. این پروفیل فریم کشویی upvc ۳ کاناله بوده و دارای ۶۰ میلیمتر عرض و ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر را دارا می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی بوتیا به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

b18
b17

پروفیل بازشو کشویی یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی بوتیا در این نوع ۹۵ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۷۵ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل بازشو کشویی بوتیا ۴۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده دارای ۲۰-۲۲ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. در این نوع پروفیل upvc بوتیا محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل فریم سه کشویی یو پی وی سی: پروفیل upvc بوتیا

این پروفیل یو پی وی سی بوتیا دارای ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی upvc ۶۰ میلیمتر می باشد. پروفیل فریم سه کشویی پروفیل یو پی وی سی بوتیا ۵ کاناله بوده و عرض ۹۱.۸ میلیمتر و دارای ضخامت شیشه خور ۲۰-۲۲ میلیمتر می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc butia به ارتفاع ۲۰ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

گواهینامه ها و لایسنس ها

but 1
but 2
but 3
but 4
but 5
but 6
but 7
but 8
but 9
but 10
but 11
but 12
but 13
large
but 15

رنگبندی و طرح ها

color bu
l1
l3
l3
l5