مقایسه شیشه های تک جداره، دوجداره و سه جداره

عایق حرارتی و برودتی

افزایش چشمگیر قیمت انرژی در سالهای اخیر موجب گردیده است دست اندرکاران صنعت ساختمان به فکر کاهش اتلاف انرژی از سطوح خارجی ساختمان باشند.

پنجره ها و شیشه های ساختمان مهمترین بخش ها هدر دهنده انرژی به حساب می آیند و استفاده از شیشه های دو و چند جداره به میزان چشم گیری در کاهش اتلاف انرژی تاثیر دارد و به میزان قابل توجهیی هزینه های حرارتی و برودتی را کاهش می دهد.

براساس اطلاعات استفاده از شیشه های دوجداره در ساختمان موجب کاهش مصرف انرژی به نسبت ۱۴% می گردد. محاسبات فنی حاکی از آن است که استفاده از شیشه های دو جداره در ساختمان ها تا ۳۰% کاهش پره های رادیاتور را به همراه دارد.

نوع شیشه فلوت 6 میل سکوریت 6 میل دوجداره 4-10-6 لمینت دوجداره با یک لایه لمینت دوجداره با دو لایه لمینت
میزان کاهش db 22 22 34 36 41 41

افزایش ایمنی شیشه های دو جداره

شیشه های دو جداره به میزان قابل توجهی از شیشه های تک جداره در مقابل ضربه مقاومتر است و به هنگام شکستن، دیرتر فرو می ریزند.

عایق صدا و کاهش آلودگی صوتی

امروزه آلودگی صوتی از سوی محافل دست اندرکار مانند سایر آلودگی ها نظیر آلودگی هوا مورد توجه قرار می گیرد و استفاده از شیشه های چند جداره از مهمترین روش های کاهش این آلودگی بخصوص در شهرهای بزرگ به شمار می رود.

متوسط شدت سر و صدا در محیط های معمولی زندگی در شهرها در حدود ۶۰ الی ۷۰ دسیبل است. از لحاظ علمی صدا با شدت ۶۰ دسیبل به عنوان صدای مزاحم و با شدت ۹۰ دسیبل مضر برای سیستم شنوایی و با شدت ۱۲۰ دسیبل بالاتر از آستانه تحمل بوده که خطرناک به حساب می آید.

 

نوع شیشه ضخامت لایه شیشه نوع لایه های هوا ضخامت لایه های هوا ضریب انتقال حرارت (W/m2.K)
شیشه تک جداره 4 ----- ----- 5.9
شیشه تک جداره 6 ----- ----- 5.8
شیشه دوجداره 4,6 هوای خشک 12 3
شیشه دوجداره 4,6 گاز بی اثر 12 2.9
شیشه سه جداره 4,6,4 هوای خشک 9,9 2.2
شیشه سه جداره 4,6,4 گاز بی اثر 9.9 1.9