پنجره های سرویسی

نمایش دادن همه 5 نتیجه

پنجره دوجداره کلنگی سرویسی

این مدل از پنجره ها بیشتر در سرویس های بهداشتی یا فضاهایی که نیاز به تهویه دارند مورد استفاده قرار می گیرند مدل باز شدن این پنجره ها به صورت کلنگی یا همان tilt بوده که از قسمت بالا 10 الی 15 درجه قابلیت باز شدن دارند و امکان باز شدن از کنار جهت تمیز کردن شیشه را ندارند برای این منظور جهت پاک کردن شیشه ها که بسیار کوچک هستند و عمدتا ..... می توان جک های استفاده شده در طرفین را آزاد کرده و شیشه را براحتی تمیز کرد

پنجره دوجداره کلنگی سرویسی دو تکه

این مدل از پنجره ها بیشتر در سرویس های بهداشتی یا فضاهایی که نیاز به تهویه دارند مورد استفاده قرار می گیرند مدل باز شدن این پنجره ها به صورت کلنگی یا همان tilt بوده که از قسمت بالا 10 الی 15 درجه قابلیت باز شدن دارند و امکان باز شدن از کنار جهت تمیز کردن شیشه را ندارند برای این منظور جهت پاک کردن شیشه ها که بسیار کوچک هستند و عمدتا می توان جک های استفاده شده در طرفین را آزاد کرده و شیشه را براحتی تمیز کرد

پنجره ویستابست مدل کلنگی سرویسی با کتیبه

این مدل از پنجره ها بیشتر در سرویس های بهداشتی یا فضاهایی که نیاز به تهویه دارند مورد استفاده قرار می گیرند مدل باز شدن این پنجره ها به صورت کلنگی یا همان tilt بوده که از قسمت بالا 10 الی 15 درجه قابلیت باز شدن دارند و امکان باز شدن از کنار جهت تمیز کردن شیشه را ندارند برای این منظور جهت پاک کردن شیشه ها که بسیار کوچک هستند و عمدتا می توان جک های استفاده شده در طرفین را آزاد کرده و شیشه را براحتی تمیز کرد

پنجره وینتک مدل سرویسی

این مدل از پنجره ها بیشتر در سرویس های بهداشتی یا فضاهایی که نیاز به تهویه دارند مورد استفاده قرار می گیرند مدل باز شدن این پنجره ها به صورت کلنگی یا همان tilt بوده که از قسمت بالا 10 الی 15 درجه قابلیت باز شدن دارند و امکان باز شدن از کنار جهت تمیز کردن شیشه را ندارند برای این منظور جهت پاک کردن شیشه ها که بسیار کوچک هستند و عمدتا می توان جک های استفاده شده در طرفین را آزاد کرده و شیشه را براحتی تمیز کرد

پنجره یو پی وی سی سرویسی با کتیبه

این مدل از پنجره ها بیشتر در سرویس های بهداشتی یا فضاهایی که نیاز به تهویه دارند مورد استفاده قرار می گیرند مدل باز شدن این پنجره ها به صورت کلنگی یا همان tilt بوده که از قسمت بالا 10 الی 15 درجه قابلیت باز شدن دارند و امکان باز شدن از کنار جهت تمیز کردن شیشه را ندارند برای این منظور جهت پاک کردن شیشه ها که بسیار کوچک هستند و عمدتا می توان جک های استفاده شده در طرفین را آزاد کرده و شیشه را براحتی تمیز کرد