شیشه سه جداره

تفاوت شیشه دوجداره با سه جداره

تفاوت شیشه دوجداره با سه جداره مهمترین اجزای تشکیل دهنده یک پنجره شیشه است که از نظر جداره ها در انواع شیشه تک جداره، شیشه دوجداره، سه جداره و چهار جداره تقسیم بندی می شوند. برای تولید شیشه های چند جداره از شیشه های فلوت استفاده می شود. برای تولید این نوع شیشه مواد مذاب را […]
بیشتر بخوانید تفاوت شیشه دوجداره با سه جداره