شرکت پروفیل در و پنجره upvc هافمن

شرکت هافمن hofmann تولید کننده پروفیل در و پنجره upvc با استاندارد ها جهانی و تکنولوژی روز دنیا از سال 1386 در زمینی به مساحت 18000 متر مربع و خط تولیدی به مساحت 6000 متر مربع با چهار خط اکسترودر تولید کشور اتریش و ظرفیت تولید سالانه 7200 تُن در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز فعالیت خود را آغاز نموده و در سال های 1393 و 1394 با اجرای طرح توسعه شرکت با افزایش پنج خط جدید اکسترودر و فضایی بالغ بر 2000 مترمربع به سالن تولید و قالب های جدید و همچنین اضافه نمودن سیستم پیشرفته و اتوماتیک میکس و نغذیه مواد ، ظرفیت تولید شرکت به 17000 تُن در سال ارتقا یافته است .

hoffman pic
w2
w1

پنجره پروفیل فریم پنجره upvc دو جداره پرفیل هافمن.

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری میباشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۳ میلیمتر و عرض ۳۲ میلیمتر میباشد.

پروفیل لنگه پنجره  یو پی وی سی پروفیل هافمن.

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن در این نوع ۵۸ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۵۸ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری میباشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

w4
w3

پروفیل لنگه پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن ۵۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۵۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه پنجره هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل فریم بزرگ پنجره upvc دوجداره پروفیل hofmann

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع ۶۸ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۸ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل عرض پروفیل لنگه بزرگ هافمن ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

w6
w5

پروفیل میانی متحرک پنجره یو پی وی سی دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۳.۵ میلیمتر و همچنین ۳۶ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. پروفیل ۳ کاناله بوده و عرض این نوع پروفیل میانی متحرک هافمن ۶۳.۵ میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره upvc دوجداره پروفیل hofmann

در این نوع ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن ۸۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این نوع پروفیل ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت هافمن ۶۰ میلیمتر و پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

w8
w7

پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

در این پروفیل یو پی وی سی هافمن ارتفاع دیواره خارجی ۱۰۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل ۶۵ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره upvc پروفیل hofmann

ارتفاع دیواره خارجی این نوع پروفیل upvc هافمن ۸۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل نیز ۸۵ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل لنگه درب داخل بازشو هافمن ۶۰ میلیمتر و این نوع پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل upvc هافمن محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

w10
w9

پروفیل زهوار دوجداره پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

در این پروفیل یو پی وی سی هافمن ارتفاع دیواره خارجی ۱۰۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل ۶۵ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لنگه درب بیرون بازشو هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۳ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

w12
w11

پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع ۱۰۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۱۰۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل هافمن دارای عرض ۲۴ میلیمتر می باشد.

پروفیل زهوار دوجداره upvc پروفیل hofmann

w14
w13 1

پروفیل لوله پنجره upvc پروفیل hofmann

در این نوع پروفیل upvc پروفیل هافمن ارتفاع خارجی ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض این پروفیل لوله ۶۰ میلیمتر می باشد.

پروفیل پنل پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن در این نوع ۱۰۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۱۰۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل هافمن دارای عرض ۲۴ میلیمتر می باشد.

w16
w15 1

پروفیل قوطی پنجره پروفیل یو پی وی سی هافمن.

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۰ میلیمتر و ارتفاع داخلی این نوع پروفیل ۶۰ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل قوطی هافمن یو پی وی سی ۶۰ میلیمتر می باشد.

آداپتور پروفیل لوله پروفیل یو پی وی سی هافمن

عرض پروفیل آداپتور پروفیل لوله هافمن ۶۰ میلیمتر می باشد.

w18
w17

پروفیل لنگه پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc هافمن ۵۸ میلیمتر و در این پروفیل ارتفاع داخلی آن ۵۸ میلیمتر می باشد. این نوع پروفیل upvc هافمن ۵ کاناله بوده و نیز عرض پروفیل لنگه پنجره ۷۰ میلیمتر دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل فریم پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن ۶۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۴ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

w20
w19

پروفیل میانی متحرک پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc هافمن ۶۳.۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل نیز ۳۶ میلیمتر می باشد. این پروفیل میانی متحرک ۵ کاناله بوده و این نوع پروفیل دارای عرض ۷۳.۵ میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc هافمن ۸۴ میلیمتر و همچنین ۴۲ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

w22
w21

پروفیل لنگه درب بیرون بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

ارتفاع دیواره خارجی در این نوع پروفیل upvc هافمن ۱۰۵ میلیمتر و همچنین ۶۵ میلیمتر ارتفاع داخلی این نوع پروفیل می باشد. عرض پروفیل لنگه درب بیرون بازشو هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه درب داخل بازشو پنجره یو پی وی سی پروفیل هافمن

این پروفیل لنگه درب داخل بازشو upvc هافمن دارای ارتفاع خارجی ۸۵ میلیمتری و و نیز ارتفاع داخلی ۸۵ میلمتر می باشد. پروفیل لنگه درب داخل بازشو پروفیل هافمن دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر و عرض این پروفیل ۷۰ میلیمتر و نیز ۵ کاناله می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این پروفیل upvc هافمن به ارتفاع ۳۰ میلیمتر و عرض ۵۱ میلیمتر می باشد.

w24
w23

پروفیل آداپتور کشوئی پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن

این پروفیل upvc هافمن دارای ارتفاع دیواره خارجی ۵۲.۵ میلیمتر می باشد. در این نوع پروفیل آداپتور کشوئی پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن دارای عرض ۴۳.۴۸ میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه پنجره کشوئی پنجره دوجداره upvc پروفیل هافمن

در این نوع پروفیل upvc هافمن ارتفاع دیواره خارجی ۷۸ میلیمتر و ارتفاع داخلی آن ۵۸ میلیمتر می باشد. این پروفیل لنگه پنجره کشوئی هافمن دارای ضخامت شیشه خور ۱۸و۲۴ میلیمتر و دارای عرض ۴۸ میلیمتر می باشد. در ای پروفیل upvc هافمن محل جایگیری گالوانیزه به ارتفاع ۲۱ میلیمتر و عرض ۲۶ میلیمتر می باشد.

گواهینامه ها و لایسنس ها

hof 1
hof 3
hof 5
hof 7
hof 9
hof 11
hof 13
hof 14
hof 2
hof 4
hof 6
hof 8
HOf 10
hof 12
hof 14
hof 15