مقالات, مقالات در و پنجره

پنجره هایی که دستیابی به انرژی خورشیدی را متحول می کنند

article image

پنجره هایی که دستیابی به انرژی خورشیدی را متحول می کنند

شــاید روزی همه ساختمان ها به نوعی از پنجره ها و نماهای بیرونی مجهز باشند که نیازهای مربوط به انرژی را چه در هوای بارانی و چه در هوای آفتابی فراهم میکنند. به گزارش ایســنا، اکنون ایــن رویا با تالش الگا مالینکویکــس، فیزیکدان و تاجر لهســتانی، گامی دیگر به سوی واقعیت برداشته اســت. این فیزیک دان ۳۶ ساله، یک روش جدید پردازش جوهرافشــان برای سلولهای خورشــیدی “پروسکایت” ابداع کرده که تولید پنلهای خورشیدی را با دمای پایین تر ممکن می سازد و هزینه ها را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد. فناوری به کار رفته در ســلول های خورشیدی پروسکایت، دست یابی به نیروی خورشیدی را متحول می کند و ویژگی های شگفت انگیزی به آن می بخشد.  پنل های خورشــیدی پوشیده شــده با مواد معدنی، ســبک، انعطاف پذیر، کارآمد و کم هزینه هستند و رنگ و درجه شــفافیت متفاوتی دارند. این پنلها، به سادگی روی سطح هر نوع ابزاری ازجمله لپتاپ، خودرو، پهپاد، فضاپیما یا ساختمان قرار میگیرند تا الکتریسیته تولید کنند. پروســکایت برای نخستین بار، در ســال ۱۸۳۰ توسط گوســتاو رز، معدن شناس آلمانی شناسایی شد و نامگذاری آن بر اساس نام لو پروسکی، معدن شناس روسی صورت گرفت. در دهه های بعد، تولید ســاختار اتمی پروســکایت سادهتر شــدو در سال ۲۰۰۹ ،تسوتوما میاساکا، پژوهشگر ژاپنی دریافت که میتوان از این ماده برای ساخت سلول های خورشیدی پروسکایت استفاده کرد. این فرآیند در آغاز، پیچیده بود و به دمای مافوق بالا نیاز داشت؛ درنتیجه فقط موادی مانند شیشــه که میتوانند گرمای زیاد را تحمل کنند، با سلولهای پروسکایت پوشیده می شدند. همین موضوع، الهام بخش پژوهش مالینکویکس شد. مالینکویکس در سال ۲۰۱۳ وهنگامیکههنوز دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه والنسیا در اســپانیا بود، راهی برای پوشاندن فویل انعطاف پذیر با پروسکایت ارائه داد که در آن از نوعی روش تبخیر استفاده میشد.

article image

بعد از این پروژه، یک روش چاپ جوهرافشــان ارائه داد که میتواند هزینه های تولید را کاهش دهد و به تولید انبوه مقرون به صرفه کمک کند. مالینکویکس گفت: با این روش، دیگر نیازی نیست برای پوشاندن سطوح با الیه پروسکایت، از دمای بالا استفاده شود. مالینکویکس به همراه دو تاجر لهستانی، شرکتی موسوم به “ساول تکنولوژیز” را تاسیس کرد. کار شــرکت کامال از صفر آغاز شــد تا اینکه یک سرمایه دار ژاپنی تصمیم گرفت روی آن ســرمایهگذاری کند. این شرکت، اکنون آزمایشگاه ما فوق پیشرفته ای دارد که گروهی از متخصصان بین المللی در آن مشغول به کار هستند. مالینکویکس ادامه داد: شــرکت ما، نخســتین خط تولید جهان را برای این فناوری دارد. ظرفیت شرکت، برای ۴۰ هزار مترمربع پنل خورشیدی کافی است که تا پایان سال آینده، به ۱۸۰ هزار مترمربع نیز خواهد رسید. این پنل ها، اکنون در یکی از ساختمانهای ورشو در حال آزمایش هستند.

برای سفارش درب و پنجره upvc کلیک کنید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.